Twee wandelingen, Rondje Homoet (5,2 km) en Rondje Kom (4,6 km), starten op Fikkersdries, een waterwingebied van Vitens. De routes hebben wegwijzers en diverse informatieborden over de natuur, cultuurhistorie en het grondgebruik. De openheid van het landschap wordt afgewisseld met landschappelijke beplanting en bosjes.

De routes lopen van het waterwinningsgebied over komgronden en door broekland.

Onderweg zijn er verschillende historische gebouwen op een afstandje te zien. Afhankelijk van het moment in het jaar tref je verschillende planten en dieren aan. De vlinder het Icarusblauwtje vliegt vooral in graslanden en ruigten met bloemen. In de poelen en sloten zie je lisdodden. Een watergang met natuurvriendelijke oever, aangelegd door Waterschap Rivierenland, biedt een leefomgeving voor vissen, libellen en andere insecten. Er bloeien o.a. zwanenbloemen, gele lis, kattenstaart en grote egelskop. Op de drogere delen in het hooiland ziet u 'kaardenbollen' en in de komgronden komen weidevolgels voor zoals kieviten, graspiepers, grutto’s , tureluurs en gele kwikstaarten.

Afhankelijk van welke route je kiest loop je door het bosje Oostermeint met zijn grillige abelenlaan en passeert u een terreintje met vlechtheggen (Rondje Homoet). Rondje de Kom voert je door het bosje Bremerton met een poel met verschillende oever- en waterplanten. In het voorjaar zijn delen van de bosbodem bedekt met felgele bloemetjes speenkruid.

Algemene informatie

  • Je wandelt over natuurlijke paden. Houd hier rekening mee bij de schoeisel- en kledingkeuze.
  • In natte tijden is het dragen van laarzen aanbevolen.
  • De dichtstbijzijnde horeca bevindt zich in Driel en Valburg.
  • Het beginpunt: met de auto bereikbaar vanaf de N837. Bij de rotonde naar het zuiden, de doodlopende weg in. Op de Langstraat kunt u rechtsaf naar Fikkersdries, waar beperkte parkeerruimte langs de weg is. Let op: Langstraat en Hollanderbroekstraat zijn vanuit de richting Elst afgesloten voor auto’s. U kunt wel met de fiets over deze wegen.
  • Honden zijn alleen aangelijnd op de wandelroutes toegestaan.

Deze route bestaat uit twee wandelingen: Rondje Homoet en Rondje Kom. Bekijk de brochure hier.

Routeinformatie

Aanbevolen start- en eindpunt

Waterwingebied Fikkersdries

DRIEL

Eigenschappen

Regio Regio Arnhem
Thema's Natuur
Lengte 10 km
Duur 1:49

Heeft u vragen of opmerkingen over deze route? Plaats hier uw feedback.

Vijverspecialist Aquavita

Langstraat 14

6665 NG DRIEL

0651540077

Houthandel C. van Woudenberg

Homoetsestraat 39a

6676 LC HOMOET

026 472 22 81

Landgoed Welderen

Grote Molenstraat 173

6661 NH ELST

0481 376 591

Vitens